Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Dokumenter

Sider:  « 12
søndag 07. desember 2008

Professoral refselse


Av Andrew Kroglund, skribent

En etter hvert gjentagende begivenhet finner sted: En norsk professor bedriver nasjonal selvpisking på grunn av ”det norske godhetsregimet”. Terje Tvedt slår på nytt inn åpne dører når han i Dagbladet 1. desember ”avslører” den årlige TV-aksjonen som journalistisk bløff og selvforherligende skuespill. Men snart lykkes det kanskje Tvedt å få fjernet Tv-aksjonen som årlig begivenhet. Bravo!


torsdag 10. juli 2008

REGRESSION, NOT A FORWARD MOVEMENT

Statement of organizations affiliated with the G8 Action Network Sapporo, Hokkaido, Japan, July 9, 2008.


torsdag 27. mars 2008

Slitesterke misforståelser


Av Morten Eriksen, førstestatsadvokat i Økokrim

Skatteparadisenes står i dag for cirka en tredjedel av verdens bruttoproduksjon. Ingen andre kommersielle internasjonale strukturer forårsaker så store skader og er omgitt av så mye uvitenhet og misforståelser som skatteparadisene.


lørdag 20. desember 2008

Strykkarakter til Norad-rapport


Av Asle Toje og Anne Welle-Strand, Senter for utviklingsstudier og mikrofinans, MICRO, Handelshøyskolen BI

Norads resultatrapport understreker viktigheten av ekstern evaluering. Vi vet i dag relativt lite om resultatene av norsk bistand. Kombinasjonen av  rask budsjettvekst og sviktende ettersyn har vist seg å være uheldig i den delen av norsk forvaltning som trolig er mest eksponert for økonomiske misligheter. Norge gir i 2008 22,3 milliarder kroner i forskjellige former for bistand. Det er et åpent spørsmål hva disse avstedkommer. For mens bistandsbudsjettet har vokst, har rapporteringen om bistandens resultater
minket drastisk.


tirsdag 01. april 2008

Subtilt backlash


Av Arne Johan Vetlesen

Norges nest største parti har besluttet å skolere sine tillitsvalgte i de såkalte klimaskeptikernes argumenter. I samme ånd henstiller partiets miljøpolitiske talsmann Ketil Solvik Olsen miljøminister Solheim om å gjennomføre en intervjuundersøkelse blant norske klimaforskere. Solvik Olsen gis rikelig med plass i morgennyhetene for å fortelle at tilsvarende undersøkelse i Canada har avdekket at en av tre forskere mener at ”påstanden fra FNs klimapanel om at klimaendringene er menneskeskapt”, er feilaktig.


onsdag 08. oktober 2008 | Referat fra KrFs seminar på Stortinget 3. oktober 2008

Utfordret på tusenårsmål og helhet i utviklingspolitikken

– Norge nedprioriterer utdanningsfeltet i sin bilaterale bistand, sa Dagfinn Høybråten da han åpnet KrFs utviklingspolitiske seminar 3. oktober. Han fikk støtte fra Redd Barnas generalsekretær Gro Brækken, som advarte sterkt mot å forlate Tusenårsmålene som grunnlag for norsk utviklingspolitikk.


torsdag 17. april 2008

Vil regjeringen frata utviklingsland muligheten til en aktiv næringspolitikk?


Av Aksel Nærstad, Utviklingsfondet

I januar sendte regjeringen forslag til bilateral investeringsavtale, med høringsfrist 18. april. Det bør bli en het politisk debatt dersom regjeringen velger å opprettholde en investeringsavtale som fratar utviklingsland muligheten til en aktiv, nasjonsbyggende næringspolitikk.


Sider:  « 12
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?