Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Dokumenter

Sider: 12 »
onsdag 12. juli 2006

"Attraktive" Aker


Av Terje Kronen, Forum for utvikling og miljø

lørdag 22. juli 2006

Ber om norsk støtte


Av Peter M. Johansen

Venezuela kan for første gang få plass i FNs sikkerhetsråd. Nå ber landet om norsk støtte for å få dette til.


fredag 08. desember 2006

Bistand gjennom Verdensbanken og IMF


Av statssekretær Anne Stenhammer (SV) i Utenriksdepartementet

Forum for Utvikling og Miljø, Attac og Spire tok i et felles innlegg i Ny Tid 1.12 til orde for å kutte norsk bistand gjennom Verdensbanken og IMF.


onsdag 21. juni 2006

Bærekraft - eit godt omgrep


Av Torgeir Havik, halvøkologisk sivilarkitekt

Anders Skonhoft, professor ved NTNU gjev ei vurdering av temaet økonomisk vekst og miljø. Hans konklusjon er at det var feil av Brundtlandskommisjonen å hevda at økonomisk vekst var eit verktøy for å redda miljøet. Han visar til at klimaendringane, avskoginga og overfiske er drevne av vekstynskje og difor eksempel på at vekst øydelegg miljøet. Eg er mykje einig i tesen, men samanhengen kan problematiserast.


torsdag 12. januar 2006

China's African Policy


Av Chinese Government

fredag 06. oktober 2006

GAVI i statsbudsjettet for 2007


fredag 08. desember 2006

Giganter i endring


Av Benedicte Bull, Seniorforsker, Senter for Utvikling og Miljø, Universitetet i Oslo.

Det er ikke like lett å være kritiker av Verdensbanken og Det Internasjonale Pengefondet (IMF) som det engang var. Både Banken og Fondet har endret seg betraktelig de siste årene og de utskjelte strukturtilpasningsprogrammene er forkastet. Flere hevder likevel at endringene først og fremst er kosmetiske og at disse institusjonene fremdeles presser fattige land til å privatisere og liberalisere sin økonomi. Når kritikerne fra ForUM, Spire og Attac i Ny Tid 1. desember bruker den ferske forskningsrapporten vår, bestilt av Utenriksdepartementet til inntekt for dette synet, må det imidlertid nyanseres en god del.


torsdag 06. juli 2006

Gleneagles har landet

Ett år etter at lederne for verdens rikeste og mektigste land samlet seg på et slott i Skottland og Bono og Bob Geldof kjempet for de fattige, er Afrika like fattig. Nesten.


tirsdag 28. november 2006

Hvor mye har IMF og Verdensbanken endret seg?


Av Benedicte Bull

Soria Moria erklæringen slo fast at norsk bistand ikke skal gå til programmer som stiller krav om liberalisering og privatisering. Beskjeden var i første rekke rettet mot Verdensbanken som sammen med det Internasjonale Pengefondet (IMF) i 20 år har vært beskyldt for å stille utidige betingelser om privatisering og liberalisering til fattige låntakerland, en politikk som kritikerne hevder har ført til økt fattigdom, manglende vekst og skjev fordeling. Men tvillinginstitusjonene i Washington har endret seg på disse årene. Spørsmålet er hvor mye.


fredag 17. november 2006

Isaksen med vann over hodet


Av Elise Christensen

I sitt innlegg den 11. november i anledning lanseringen av årets UNDPs Human Development Report har Torbjørn Røe Isaksen tatt seg vann over hodet.  Med henvisning til den svenske økonomen Segerfeldt fra Svenske Næringsliv mener Isaksen at økt privatisering vil kunne slukke tørsten til verdens 1,2 milliarder mennesker som i dag mangler tilgang til rent vann. Det samme innlegget hans ble trykket av Nationen den 5.mai og det er verdt å spørre seg om Isaksen virkelig har lest UNDP sine rykende ferske anbefalinger.


mandag 22. mai 2006

Kan forbruket vokse inn i himmelen?


Av Anders Skonhoft, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU

En gjenganger i samfunnsdebatten de siste tiår (og enda lenger) har vært om økonomisk vekst ødelegger miljøet, eller, som enkelte har sagt særlig de siste årene, om vekst bedrer miljøet. Debatten fikk et nytt oppsving med publiseringen av Limits to Growth, eller Vekstens Grenser, fra 1972, og i kanskje enda sterke grad ved arbeidet til Verdenskommisjonen for Miljø og utvikling fra 1987. Dette arbeidet er bedre kjent som Bruntlandkommisjonen, eller Vår Felles Framtid som er navnet på boken.


torsdag 11. mai 2006

KrFs brev til Solheim


fredag 19. mai 2006

Raske resultater og varige gevinster?


Av Torild Skard

En fjerdedel av den norske helsebistanden går i dag til vaksinealliansen GAVI og mer skal det bli. Skal barnedødeligheten i verden reduseres med to tredjedeler innen 2015, må vi ha resultater – og raskt, i følge Bistandsaktuelt 3/2006.


lørdag 11. november 2006

Roser og kaktus


Av Torild Skard

Sivilisasjonskonflikt - forsvar for friheten eller farlige fiendebilder?
tirsdag 19. desember 2006

Sivilisasjonskonflikt - forsvar for friheten eller farlige fiendebilder?

Vi har vært igjennom et polariseringens år. Siden Jyllands-Posten publiserte Muhammad-karikaturene 30. september 2005, er debattklimaet blitt tøffere.  Man må vokte seg vel. Vi roper opp om trusler mot ytringsfrihet, antisemittisme eller islamhets raskere enn før. Vi er blitt mer mistenksomme.


Sider: 12 »
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?