Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Dokumenter

Sider:  « 12
mandag 02. oktober 2006

Smilende mot stupet?


Av Torild Skard

Jeg skulle vært på en faglig kongress i Fukuoka i Japan, men avbestilte for å spare miljøet.


mandag 04. desember 2006

Solheim taus om omstridt innspill fra Verdensbanken


Av Thomas Vermes, Nationen

U-land raser mot Verdensbankens påstand om at toll på importmat vil føre til katastrofe for de fattigste. Utviklingsminister Erik Solheim vil ikke ha noen mening om saken.


tirsdag 16. mai 2006

Spennende nytenking fra Solheim


Av Plan Norge

- I den første utviklingspolitiske redegjørelsen på flere år viser Solheim at han ikke er redd for å tenke nytt. Særlig er jeg glad for hans nye linje i kampen mot HIV/AIDS og "Olje for utvikling" programmene. Likevel savner jeg at redegjørelsen har et sterkere fokus på barns rettigheter. Barna er de største taperne der fattigdommen herjer. Det sier generalsekretær i Plan Norge Sandro Parmeggiani.


mandag 30. oktober 2006

Spørsmål til Utenrikskomiteen høsten 2006, fra Networkers South-North


Av Networkers South-North

Networkers South-North vil gjerne sette fokus på en betydelig mottaker av norske bistandmidler, Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI). 500 millioner er satt av pr år til dette, med en samlet sum på 6,2 milliarder fram til prosjektslutt i 2015.


fredag 13. oktober 2006

Stoltenberg og Gates


Av Knut Yrvin

Politikere som Jens Stoltenberg hjelper Bill Gates å vaske hendene og
legitimere Microsofts griske forretningsdrift som holder u-landene
nede.


fredag 15. desember 2006

Svar på vaksinekritikk


Av Morten Wetland, statssekretær, Statsministerens kontor

Heldigvis er artikkelen fra John Y. Jones (Ny tid 8. desember) basert på en rekke misforståelser. Det er dessuten nedslående at den ikke drøfter selve hovedutfordringen, nemlig å oppfylle tusenårsmål nr. 4, som er å redusere barnedødeligheten med 2/3 innen 2015. Regjeringen har erklært at Norge tar et hovedansvar for å drive dette arbeidet framover, og det er i den forbindelse vi nå er i ferd med å utarbeide en global strategi for å lykkes sammen med sentrale internasjonale partnere.fredag 12. januar 2007

Utradisjonell, uredd og nytenkende


Av Utviklingsminister Erik Solheim

Arnfinn Nygaard tar opp det nylig oppnevnte Utviklingsutvalget i et innlegg i Ny Tid 5. januar. Han framhever at utvalget har fått et bredt og spennende mandat, men savner deltagelse fra sør. La meg først si at jeg er glad for at utvalget ser ut til å ha vakt stor interesse allerede før det har startet arbeidet sitt. Nettopp det å bidra til debatt omkring norsk politikk på ulike områder og hvor samstemt den egentlig er i forhold til å bidra til utvikling i fattige deler av verden, har vært én viktig grunn til å nedsette et slikt utvalg.


fredag 22. september 2006

Verdensbankens rolle i Afrika


Av Sigrid Klæboe Jacobsen, Attacs arbeidsutvalg, og Magnus Bjørnsen, Politisk nestleder i Fellesrådet for Afrika

tirsdag 25. juli 2006

Viva Chávez!


Av Jørgen Svarstad

Sentrale SV-folk krever at Norge taler USA midt i mot, og jobber for å få Venezuela inn i FNs sikkerhetsråd.


Sider:  « 12
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?