Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Bekjempelse av fattigdom

Det internasjonale samfunnet har samlet seg om tusenårsmålsettingene, som bl.a. tar sikte på å halvere den ekstreme fattigdommen mellom 1990 og 2015. Denne målsettingen ligger nå til grunn for det internasjonale samfunnets arbeid for bekjempelse av fattigdom. Mye gjøres, men fortsatt finnes det sterke nasjonale og internasjonale rammebetingelser som gjør det vanskelig å vinne fram.
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?