Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Dokumenter

Sider: 12 »
tirsdag 21. desember 2010

Det kinesiske eksperimentet


Av Andrew P. Kroglund, skribent

Kinas ledere driver eksperimentering. De har åpnet økonomien, men holder tilbake på politiske endringer. Slakterne fra Tianamen Square er et fjernt minne, men landet fengsler sine dissidenter og behandler dem som kriminelle. Som årets fredsprisvinner Liu Xiaobo. Innføringen av kapitalisme i en autoritær stat høster internasjonal anerkjennelse. Men kapitalismen fører uvergelig med seg administrative og juridiske endringer.


tirsdag 14. desember 2010

En positiv jule-Cancun


Av Pressemelding fra Utviklingsfondet

For første gang i FNs historie ble det offisielt akseptert at den globale temperaturstigningen må begrenses til under 2 grader. Dette ble bare tatt til etterretning i København i fjor. Mange fryktet en ’ren kalkun’ av et møte i Cancun – men det hele kan vise seg å være et positivt veiskille.


fredag 03. desember 2010

Hovedprioritering og primærstandpunkt for regjeringspartiene og KrF

Utdrag fra Innst. 7 S (2010–2011), Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 vedkommende Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4), avgitt 29.11.10


fredag 03. desember 2010

Hovedprioritering og primærstandpunkt for FrP

Utdrag fra Innst. 7 S (2010–2011), Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 vedkommende Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4), avgitt 29.11.10


fredag 03. desember 2010

Hovedprioritering og primærstandpunkt for Høyre

Utdrag fra Innst. 7 S (2010–2011), Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 vedkommende Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4), avgitt 29.11.10


fredag 03. desember 2010

Hovedprioritering og primærstandpunkt for KrF

Utdrag fra Innst. 7 S (2010–2011), Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 vedkommende Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4), avgitt 29.11.10


tirsdag 30. november 2010

En flyktning krysser våre spor


Av Terje Tvedt, professor ved Universitetet i Bergen

Filmen Frihet, likhet og Det muslimske brorskap gjør det nødvendig å si noe om islamismen og de intellektuelle på nytt. Den gir et viktig perspektiv på Brorskapets strategi, men bør ikke oppfattes som en autoritativ eller objektiv film om Det muslimske brorskap. Mange forskere vil være uenig i noen av de utsagnene filmens forteller, Walid al-Kubaisi, gir om islams historie. Fremstillingen av Brorskapets rolle i Egypt kan også etter min mening diskuteres.


onsdag 20. oktober 2010

Skal Norge svekke FN?


Av Gunnar Garbo, tidligere leder i Venstre

Det er et nedslående signal Jens Stoltenberg sender verden på Norges vegne når det nå ser ut som om han gir opp arbeidet for få til en global avtale i FN-regi om tiltak mot klimakrisen.


onsdag 29. september 2010

Fallitterklæringen


Av Professor Erik S. Reinert, Tallinn University of Technology

Under FNs toppmøte om Tusenårsmålene rettet, ifølge NRK, Statsminister Stoltenberg ‘på diplomatisk vis’ en pekefinger mot verdens utviklingsland: ‘U-landene må ta mer ansvar selv’. De må ‘legge om skattesystemene slik at det ikke oppstår bare en rik elite, og legge mer vekt på korrupsjon’.  Dette er opptakten til å fortelle oss det vi allerede vet, at Tusenårsmålene har feilet. De var nødt til å feile fordi de hovedsakelig angrep symptomene på fattigdom, ikke årsakene. Årsakene til et lands fattigdom ligger i dets økonomiske struktur. Alle nasjoner som ikke har en diversifisert industrisektor er fattige.


onsdag 22. september 2010

Fattigdomspropaganda


Av Malcolm Langford, stupendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter

Mens statsoverhodene møter i New York nå for å vurdere fremdriften for arbeidet med FNs tusenårsmål, innledet Jonas Gahr Støre og Erik Solheim med å betone fremgangen i Kina, India og Brasil. Disse land har tilsynelatende ledet an i fattigdomsbekjempelsen ved å minske andel inntektsfattige fra 46 til 27 prosent siden 1990. I første rekke i form av sin egen evne til økonomisk vekst.


lørdag 18. september 2010

Ingen miljømoralister?

Arne Johan Vetlesen mener Aslak Sira Myhre bommer grovt på sitt angrep på miljøbevegelsen. Vetlesen skriver i Klassekampen 14. september at Myhre sparker løs på en posisjon (dommedagsproftene/miljømoralistene) som knapt finnes. Virkelig?


tirsdag 14. september 2010

Å skyte seg i foten


Av Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi

Frode Fanebust, 42 år og siviløkonom fra Stavanger, gjennomfører i boken Selvbedraget. Norge og klimakrisen et velinformert oppgjør med dagens Norge som ”et land med skyhøyt forbruk, en langer av fossilt dop; et glitrende eksempel på det sporet resten av verden for all del ikke må slå inn på.”


lørdag 17. juli 2010

Nytale fra regjeringa om Colombiaavtale


Av Helene Bank, For velferdsstaten og arbeidsutvalget i Handelskampanjen og Ida Spjelkavik, Internasjonal sekretær AUF

Statsråd Giskes statssekretær, Rikke Lind, snur alt på hodet når hun hevder at AUF viser imperialistiske trekk. Det er den norske staten som har utviklet imperialistiske interesser. Lind vet det meget godt. Gjennom det korte intervju hun hadde med Klassekampen 16. juli presterer hun så mye som 3/tre feilslutninger.


mandag 28. juni 2010

Skatt på finanshandel


Av Benedicte Pryneid Hansen (Attac), Jan Davidsen (Fagforbundet), Roy Pedersen (LO i Oslo), Inga Marte Thorkildsen (SV), Turid Thomassen (Rødt), Martin Henriksen (AUF), Olav Magnus Linge (SU), Johannes Rindal (Senterungdommen), Iver Aastebøk (RU), Wenche Fon

I finanssektoren må de fattige ta regningen for de rike. De sosiale konsekvensene av finanskrisen er alvorlige, også hvis man ser utenfor Norges grenser. De private bankenes profittfest betales nå av vanlige folk i form av tapte arbeidsplasser, underskudd på offentlige budsjetter, og økt fattigdom.


fredag 25. juni 2010

Norge som fredsnasjon – hva har det å si?


Av Hedda Langemyr, daglig leder i Norges Fredsråd

Norge som fredsnasjon har blitt diskutert mange ganger. Fra Halvdan Koht via Hallvard Lange til Jonas Gahr Støre. Er det slik at vi har bedre forutsetninger for å være fredelig enn andre? I Gahr Støre sin tale fra april 2006, «Norge som fredsnasjon- en myte eller virkelighet», går han langt i å konkludere med det. I denne talen fremhever han mye av det samme som sine forgjengere; Norges posisjon som et rikt, lite og fredelig land som gir mye i bistand og deltar aktivt internasjonalt for å styrke FN og folkerettslige institusjoner. Av og til deltar vi i krig også, men skal vi først skyte noen bør vi helst ha blå hjelmer på hodet.


Sider: 12 »
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?