Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Ressurssidene avviklet - bevares som arkiv 2000-2021mandag 31. mai 2021

Ressurssidene avviklet - bevares som arkiv 2000-2021

Fra oppstart ved århundreskiftet var RORG-samarbeidets ressurssider for Nord/Sør-interesserte et sentralt nettsted for utviklingspolitisk interesserte mennesker, som løpende fulgte debatter om sentrale og aktuelle saker. I 2021 avslo Norad søknad om videre støtte, men nettstedet er bevart som arkiv for norsk utviklingspolitisk debatt 2000-2021 m.v.


Kommentar til Norads avslag om støtte til RORG-samarbeidetonsdag 10. mars 2021

Kommentar til Norads avslag om støtte til RORG-samarbeidet


Av Arnfinn Nygaard (daglig leder i RORG-samarbeidet)

Jeg beklager at Norad nå har avviklet samarbeidet med organisasjonene gjennom RORG-samarbeidet når det gjelder opplysningsarbeidet i Norge og er urolig for konsekvensene på sikt. Dette samarbeidet har gjennom tiår tjent norsk utviklingspolitikk godt og bidratt til at Norge har vært et foregangsland i Europa når det gjelder å gi sivilsamfunnet politisk handlingsrom i utviklingspolitikken. Dette handlingsrommet er i våre dager under økende press internasjonalt og vi kan ikke uten videre ta det for gitt – heller ikke i Norge.


Bærekraftsjournalister hedretmandag 11. januar 2021

Bærekraftsjournalister hedret

Journalister fra E24, Dagens Næringsliv og Dagbladet ble hedret for framifrå bærekraftsjournalistikk under et arrangementet i regi av forskergruppen medier, krig og konflikt (MEKK) ved jurnalistutdanningen på OsloMet, i samarbeid med RORG-samarbeidet, fredag 8. januar. 


Skatteflukt og skatteparadiser 1998-2018
[torsdag 06. desember 2018]
Sivilsamfunnets roller og resultater
[fredag 29. april 2016]
Exit informasjonsstøtten?
[onsdag 18. november 2015]

Søk:

Avansert søk

Diverse

Årsmelding for RORG-samarbeidet 2020-2021:


Sivilsamfunnets "fotavtrykk" i og bruk av tradisjonelle og sosiale medier i arbeidet med bærekraftsmålene i 2019 (notat):


Resultater av Norads informasjonsstøtteordning 2017-2019 (Ny rapport):


Følg debatten om Terje Tvedts bok "Det internasjonale gjennombruddet" (2018 - 2020):

___________

Om rorg.no (historisk arkiv 2000 - 2021)

Disse ressurssidene om internasjonale utviklingsspørsmål ble utviklet av RORG-samarbeidet fra århundreskiftet, da stadig flere tok i bruk Internett som kanal for å formidle kunnskap og informasjon. Nettsidene ble utviklet med økonomisk støtte fra Norad. Som navnet antyder ble de utviklet som en sentral nettressurs for organisasjoner og andre som var opptatt av internasjonale utviklingsspørsmål. Gjennom drøyt 20 år har interesserte kunnet holde seg oppdatert og følge debatter om sentrale miljø- og utviklingsdebatter i Norge.

I 2018 ble sentrale deler av disse ressurssidene videreført i et samarbeid mellom RORG-samarbeidet og den nasjonale Nord/Sør-potalen, Global.no. I februar 2021 besluttet imidlertid Norad å ikke videreføre støtten verken til RORG-samarbeidet eller Global.no. Det medførte at heller ikke arbeidet med disse ressurssidene kunne videreføres. I lys av Norads beslutning har dybdeartikler o.a. fra Global.no fra 2018-2021 blitt tilbakeført til rorg.no, med sikte på å kunne bevare rorg.no som et arkiv for norsk utviklingspolitisk debatt i perioden 2000 - 2021.

Som arkiv er det særlig nyhetssakene som er relevante, men interesserte vil også kunne finne omfattende informasjon og lenker til aktuelle debatter i perioden og mye annet, herunder politiske dokumenter knyttet til Norads informasjonsstøtteordning.

RORG Nyhetsmelding
Fjern meg fra lista Mer info
Nyhetskanal  Nyheter (js-feed)
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 24. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?