Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

RORG-samarbeidets innspill til statsbudsjettet for 2019onsdag 24. oktober 2018

RORG-samarbeidets innspill til statsbudsjettet for 2019

8. oktober la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2019. RORG-samarbeidet deltok på utenriks- og forsvarskomiteens høring og nedenfor gjengis våre budsjettinnspill til komiteen.


Styrket nettsamarbeid mellom rorg.no og global.notorsdag 21. juni 2018

Styrket nettsamarbeid mellom rorg.no og global.no

RORG-samarbeidet og Global har fra og med 2018 innledet et utvidet nettsarbeid som bl.a. innebærer at det som tidligere var nyhetssaker på rorg.no heretter vil bli publisert som dybdeartikler på Global.no. RORG-samarbeidets egne nettsider, rorg.no, vil bli omarbeidet med fokus på informasjonsfaglige spørsmål, Norads informasjonsstøtteordning og andre saker av særlig relevans for RORG-samarbeidets medlemsorganisasjoner.


Norads informasjonsstøtte under ”godhetstyranniet”torsdag 04. januar 2018

Norads informasjonsstøtte under ”godhetstyranniet”


Av Arnfinn Nygaard, seniorrådgiver i RORG-samarbeidet

Det særegne ved Norge er ikke at norske organisasjoner med statlig støtte har spilt en betydelig og til dels uheldig rolle for våre oppfatninger av oss selv og verden gjennom bistandsepoken. Slik har det vært i mange land. Det særegne ved Norge er at Norads informasjonsstøtteordning, under globaliseringen i kjølvannet av Den kalde krigen, har vært vesentlig for å styrke organisasjonenes rolle som motvekt til det ”godhetstyranniet” bistanden og de vestlige bistandsadministrasjonene har representert.


Sivilsamfunnets roller og resultater
[fredag 29. april 2016]
Exit informasjonsstøtten?
[onsdag 18. november 2015]

Søk:

Avansert søk

Diverse

Følg arbeidet med samstemthetsreformen (2018):

Følg debatten om Terje Tvedts bok "Det internasjonale gjennombruddet" (2018):

Rapport om SPU og informasjonsstøtten (2017):


20 utvalgte resultater av informasjonsstøtten 2011-2015 (2016):


___________

Om rorg.no

RORG-samarbeidets ressurssider er nå under omlegging. Her, på rorg.no, vil i framover fokusere på informasjonsfaglig saker knyttet til Norads informasjonsstøtteordning.

Våre sentrale tilbud til lesere som ønsker å følge med på utviklingspolitiske saker og arbeidet for en mer samstemt politikk for FNs bærekraftsmål videreføres i et samarbeid med global.no:

  • Dybdeartikler - der vi går dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.
  • Aktuell debatt nå! - der vi samler lenker til utvalgte aktuelle debatter hentet fra dagens eller ukens medieklipp.
  • Aktuelt tema - der vi samler og oppdaterer vi lenker og bakgrunnsstoff over tid til utvalgte aktuelle utviklingspolitiske saker som står på dagsorden i Norge.
  • Medieklipp - der vi daglig samler lenker fra sentrale nettaviser om aktuelle internasjonale utviklingssaker og utviklingspolitske temaer.
RORG Nyhetsmelding
Fjern meg fra lista Mer info
Nyhetskanal  Nyheter (js-feed)
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 29. oktober
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?